agendaVergaderingen Bestuur
Locatie: per keer te bepalen
Aanvang: 20.00 uur

Heeft u vragen en/of opmerkingen die tijdens een vergadering behandeld moeten worden, dan kunt u die doorgeven per e-mail () of een briefje bij het secretariaat op nr. 47.


Vergaderingen Tuincommissie
Heeft u belangrijke vragen en/of opmerkingen die tijdens een vergadering behandeld moeten worden, dan kunt u die doorgeven per e-mail () of een briefje in de brievenbus van nr. 29.


Tuin werkdagen
De verzamelplaats is op het Willem Bonplein aan de zuidkant van het gebouw.

Zaterdag 26 januari (10:00 - 12:00)
Maandag 25 februari,
Zaterdag 30 maart,
Dinsdag 30 april,
Zaterdag 25 mei,
Woensdag 26 juni (19:00 – 21:00),
Zaterdag 27 juli,
Donderdag 29 augustus,
Zaterdag 28 september,
Vrijdag 25 oktober,
Zaterdag 23 november,
*Zaterdag 14 december (verplichte tuindag)*