agendaVergaderingen Bestuur
Locatie: per keer te bepalen
Aanvang: 20.00 uur

Heeft u vragen en/of opmerkingen die tijdens een vergadering behandeld moeten worden, dan kunt u die doorgeven per e-mail () of een briefje bij het secretariaat op nr. 47.


Vergaderingen Tuincommissie
Heeft u belangrijke vragen en/of opmerkingen die tijdens een vergadering behandeld moeten worden, dan kunt u die doorgeven per e-mail () of een briefje in de brievenbus van nr. 29.


Tuin werkdagen
Bijgaand de data in het nieuwe jaar 2022. We hebben op alle laatste zaterdagen van de maand een extra tuinwerkdag ingepland. De tijd is van 10 tot 12 uur.
We verzamelen steeds op het Willem Bonplein, aan de zuidkant van het gebouw, met koffie en thee. Een eigen bekertje is handig. Materiaal wordt geleverd door de VVE, maar eigen gereedschap meebrengen kan natuurlijk ook.

Tuinwerkdagen 2022:
26 februari
26 maart
30 april
28 mei
25 juni
30 juli
27 augustus
24 september
29 oktober
26 november
10 december verplichte tuindag