informatie

U bent als eigenaar in het bezit van het huishoudelijk reglement en akte. Toch willen wij u toch nog attenderen op een aantal belangrijke zaken omtrent het wonen op het van Raaltenpark.

Afval
Er staan 3 afvalcontainers in de tuin. Twee aan de kant van de Frans Halsstraat en één bij de ingang vanaf de Jan van Goyenkade. Deze containers zijn voorzien van sloten. Elk huishouden is in het bezit van één sleutel (een extra sleutel kunt bij nr 26 halen) rekening bestellen bij Klaas Veenstra, Raadhuisstraat 16-24, 1541 JC Koog a/d Zaan. Vermeld erbij dat het om een sleutel voor een 'van Raaltenpark-container' gaat.

In de afvalcontainers mag geen chemisch afval, bouw- en sloopafval gedeponeerd worden. De containers staan op eigen terrein en wij zijn er verantwoordelijk voor, dat het afval volgens de regels van de gemeente wordt aangeboden. Indien dit niet het geval is, krijgen wij een boete. De biocontainers zijn verwijderd door de gemeente. De twee compostbakken, naast de gemeenschappelijke fietsenstalling, mogen niet voor gft-afval maar uitsluitend voor tuinafval worden gebruikt.

Afvoeren in eigen woning
De afvoeren in ons pand zijn met veel bochten geïnstalleerd en de tekeningen waarop leidingen aangegeven zouden moeten staan, zijn helaas niet bekend. Vanuit het bestuur wordt dan ook geadviseerd om de afvoeren regelmatig met soda en kokend water te spoelen. Het is verboden om chemische middelen door de afvoeren heen te spoelen, omdat dit schade veroorzaakt. (Deze schade is voor eigen rekening)

Bezoekers
Wat mag er niet in het park?


Wat mag er wel in het park?

Brandveiligheid
In de gemeenschappelijke ruimtes mag niet gerookt worden.
Beperk het plaatsen van spullen in deze ruimtes en houd de nooduitgangen vrij.
De toegang tot de brandtrap mag in géén geval worden versperd of verkleind.
De brandweer controleert regelmatig het gebouw.

Compostbak
De compostbak is bedoeld voor licht verteerbaar materiaal uit uw eigen tuin of die van de VVE. Hierbij valt te denken aan bladeren en onkruid. Mocht u takken en bamboe willen weggooien dan kunt u dit achter de compostbak neerleggen. (Plastic plantenbakken horen niet in deze bak thuis)

Fietsenstalling
Aan de kant van de Frans Halsstraat is aan de rechterkant van de tuin, naast de sloot aan de Jan van Goyenkade, een gemeenschappelijke fietsenstalling. Aangezien de ruimte beperkt is verzoeken wij u om hier alleen fietsen te plaatsen die ook daadwerkelijk gebruikt worden. Het is een fietsenstalling en geen fietsenopslag.

Frituurvet en olie
Naast de compostbak staat een kliko (zwart met een geel deksel) die bestemd is om alle natuurlijke oliën in te verzamelen. Graag deponeren in afgesloten bakken of flessen.

GFT
Bij de ingang van de Frans Halsstraat en Jan van Goyenkade bevinden zich de containers voor GFT en tuin afval. Deze zijn te herkennen aan de betonnen cocons met metalen kleppen. Mocht u uw eigen balkon, terras of tuin willen opruimen dan kunt u een container lenen. De sleutel van de papier container past hier ook op. En kleine sleuteltjes zijn voor sloten op de metalen deksel.

HVC container
De ondergrondse container is voor rest afval. Denkt u er wel aan dat het restvuil in de trommel kan blijven hangen. Het is daarom raadzaam om bij het sluiten van de klep even te controleren of uw vuilnis wel echt in de ondergrondse container terecht is gekomen.

Wilt u meer informatie kijkt u dan op de volgende website: www.hvcgroep.nl

Grof afval
Grof afval kunt u aanmelden en laten ophalen, zie:
www.zaanstad.nl zoekterm 'grof afval'
Of u belt met de gemeente Zaanstad op 14075.
De grof afval kunt u plaatsen aan de weg zijde tegenover de ondergrondse container (ingang Frans halsstraat).
Plaats geen grof afval bij de ondergrondse container bij de hoofd ingang (Jan van Goyenkade).Plastic container
Vanwege kosten is vanaf april 2023 de plastic afvalcontainer niet meer beschikbaar op ons terrein. U kunt uw plastic afval deponeren bij de plastic afvalcontainer bij de Dekamarkt (Westzijde 247).

Kerstboom
Mocht u uw kerstboom willen weggooien dan kunt u deze deponeren op de verzamelplek aan het einde van de Frans Halsstraat ter hoogte van de Westzijde. Hier staat een standbeeld en bevindt zich het verzamelpunt.

Liftgebruik
De liften in het gebouw zijn bestemd voor personenvervoer en worden als zodanig onderhouden. Uiteraard blijven ouderen verantwoordelijk wanneer (klein)kinderen zonder begeleiding gebruik maken van de lift.

Helaas zijn de liften niet absoluut storingsvrij. In de meeste gevallen kan de lift eenvoudig en gratis 'gereset' worden door één van de vrijwilligers. De telefoon nummers van de vrijwilligers vind u op de contact pagina.

Belt u hen s.v.p. in bovenstaande volgorde. Instructie en informatie volgen. De laatstgenoemde zal, wanneer hij zelf niet in de buurt is, MP liften inschakelen. Mocht u geen gehoor krijgen bel dan eerst HVMS: 075-6510610
Bij opsluiting zonder gehoor van vrijwilligers kan u als laatste redmiddel contact met MP Liften 033-25825555 opnemen. Het is niet de bedoeling dat u zelf bij MP liften een servicemonteur inschakelt. Een servicemonteur levert een forse (vooral in het weekend) rekening op voor de VVE of voor u, als u ten onrechte de storingsdienst heeft opgeroepen. En MP liften doet er gemiddeld twee uur over om te arriveren.

Van de 18 keer, dat in het afgelopen jaren een storing in een van de liften optrad, kon in 17 gevallen door een vrijwillige bewoner het probleem worden opgelost.

De bewonersliften zijn noch bestemd, noch geschikt voor gebruik bij verhuizingen. Elke goede verhuizer heeft verhuisliften beschikbaar. Voor het doe-het-zelf verhuizen zijn verhuisliften te huur. U kunt ook altijd gebruik maken van de trappen. Ook hier geldt: een eventuele rekening voor reparatie wordt bij de overtreder neergelegd.

Oud papier
Bij de fietsenstalling staat een container voor oud papier en voorzien van een slot. Het is van belang dat iedere bewoner van het van Raaltenpark zijn papier op de juiste manier inzamelt in deze container. Doen we dat niet, dan wordt de vergunning en de subsidie van de gemeente ingetrokken en wordt de container verwijderd. Het is in het belang van ons allen, want de opbrengst komt ten goede aan ons park!
Regels voor het inzamelen van oud papier in onze container:


Parkeren
Parkeren is alleen toegestaan in de vakken.
(Aan de zuidkant van het park is voldoende parkeergelegenheid.)

Riool
Het riool op ons terrein valt onder onze verantwoordelijkheid en juist om deze reden is het van belang dat er zorgvuldig met de afvoeren van de toiletten wordt omgesprongen om verstoppingen te voorkomen. Het is dus verboden om frituurvet, olie, schoonmaakdoekjes, luiers en toiletrollen door te spoelen.

Schademelding
Een melding van schade meldt u altijd bij het bestuur via .
Betreft het een calamiteit dan kunt u contact opnemen met Monique Wedekind, via zelfde bovenstaand email adres.

Schoonmaak en glasbewassing
De algemene schoonmaakwerkzaamheden en het wassen van de ramen wordt uitgevoerd door de Firma Stralen en Cleaning.

De glasbewassing wordt uitgevoerd met een telescopische wisser die met 10 bar op de ramen sproeit en met een mechanische borstel naspoelt. Het is verstandig om uw ramen en roosters dicht te hebben als de ramen worden gewassen.

Suggesties, klachten of vragen kunt u mailen aan Monique Wedekind .

Storingen en defecten
Zijn er problemen die zich in de algemene ruimtes afspelen (bijvoorbeeld defecte lampen of een liftstoring) en zijn deze niet spoedeisend dan kunt u een mail zenden aan .

Tuin/werkdag
Een keer in het jaar, begin december, is er een tuin/werkdag.
Zie organisatie tuincommissie.

Tuingereedschap
In de gezamenlijke fietsenstalling aan de kant van de Frans Halsstraat (rechts na de toegang tot de parkeerplaats) is tuingereedschap aanwezig. Hier is ook een sneeuwschuiver en strooizout te vinden (dit laatste staat ook in een aantal bergingen). Geleend tuingereedschap moet na gebruik direct worden teruggezet.
Sleutel voor het tuin materiaal is bij nr: 26, 29 en 40.

Tuinonderhoud
Het tuinonderhoud is ondergebracht bij hovenier Jan Dekker.
In opdracht van de vereniging onderhoudt hij de gezamenlijke tuin en verzorgt, voor de bewoners die aan hun appartement een tuin hebben, de bomen die deel uitmaken van het park. Vragen of suggesties (ook over uw eigen tuin) kunt u richten aan de tuincommissie via .